Rezultati

Projekat „Inkluzivni rečnik“ će ostvariti planirane ciljeve i rezultate kroz različite aktivnosti:

Priručnik „Novi inkluzivni rečnik“ nastao je zahvaljujući preliminarnom istraživanju sprovedenom u svim zemljama učesnicama. Кorišćene su dve tehnike: 1. upitnici za učenike, nastavnike i roditelje; 2. intervjui sa relevantnim pripadnicima zinteresovanih strana. Zahvaljujući rezultatima, konzorcijum Projekta napravio je uporedni izveštaj koji objedinjuje informacije iz svih nacionalnih izveštaja. Priručnik je preveden na jezike svih učesnika, kako bi se svakom od njih mogao da ga pilotira.

Obukua za nastavnike „Novi inkluzivni rečnik“(IP2) razvijena je prvenstveno za nastavnike, kako bi se promovisala upotreba pravilne terminologije. Zahvaljujući prethodnom istraživanju (IP1), Кonzorcijum je razvio sadržaje obuke koji će biti prevedene na jezike svih učesnika. Biće sprovedeno pilotiranje, kako bi se ustanovilo na koji način se obuka može poboljšati, ukoliko je potrebno.

„Novi inkluzivni rtečnik – video priče“ (IP3) Ovaj treći i poslednji produkt predviđa obuku o kreiranju video materijala za učenike i nastavnike iz svih škola učesnica Projekta. To će koristiti školskim timovima da kreiraju sopstvene video klipove.