O Projektu

Zabrana diskriminacije i zaštita ljudskih prava važni su elementi pravnog poretka Evropske unije. Ipak, diskriminacija lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih osoba, osoba koje se preispituju i interseksualnih osoba (engl. LGBTQI, u danjem tekstu LGBT+) i dalje postoji širom Evropske unije, u različitim oblicima uključujući verbalno zlostavljanje i fizičko nasilje. Seksualna orijentacija priznata je u zakonodavstvu Evropske unije kao osnov za diskriminaciju.

Međutim, odredbe koje se bave ovim pitanjem su ograničene i ne obuhvataju socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i pristup uslugama. Takođe, veliki broj ljudi smatra da je diskriminacija na osnovu rodnog identiteta široko rasprostranjena; seksualna orijentacija i rodni identitet su drugi, odnosno treći najčešći osnov za diskriminaciju. Projekat „INКLUZIVNКI REČNIК – kreiranje novog inkluzivnog rečnika za podsticanje prihvatanja seksualne orijentacije među nastavnicima i učenicima u srednjim školama“ (2020-1-PTO1-КA201-078604), finansiran iz programa Erazmus+, ima za cilj da preduzme brojne aktivnosti protiv diskriminacije LGBT+ osoba, a u svrhu njihove inkluzije. Nejednakost, govor mržnje i zlostavljanje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i dalje su aktuelan problem u Evropi. Naš cilj je da, kroz ovaj projekat, damo aktivan i koristan doprinos suzbijanju navedenih problema, počevši od obrazovnog sistema koji je najvažniji u oblikovanju budućih stavova, poboljšanju, čak i spasavanju, metaforički ali i doslovno rečeno, mladih života.

Ciljevi i aktivnosti

Glavni ciljevi Projekta:

  • Stvoriti pozitivno i inkluzivno okruženje u školama za sve učenike bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet;
  • Akumulirati nastavne resurse i kreirati planove lekcija koji podučavaju različitosti i poštovanju i uključuju primere tema koje se odnose na seksualnu orijentaciju i rodni identitet;
  • Isključiti predrasude ili diskriminatorne reči ili ponašanja iz rečnika nastavnika i učenika;
  • Obučiti nastavnike i srednjoškolce kako da ojačaju svoje inkluzivne, socijalne i komunikacijske veštine putem digitalne tehnologije;
  • Snabdeti roditelje učenika koji se identifikuju kao LGBT+ digitalnim resursima za komunikaciju sa svojom decom na uvažavajući i prihvatljiv način.
  • senzibilizovati nastavnike i učiniti ih prijemčivijim za navedena pitanja, ne samo prema svojim učenicima, već i prema kolegama i drugim članovima društva koji se identifikuju kao LGBT+.

Кako bi se postigli navedeni ciljevi, biće razvijeni sledeći intelektualni produkti (IP):

Priručnik „Novi inkluzivni rečnik“ (IP1) bavi se jednim od najvažnijih problema LGBT+ učenika srednjih škola. Ovaj priručnik je dokument sličan rečniku koji sadrži listu inkluzivne i prihvatljive terminologije koja se odnosi na seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Priručnik sadrži primere određenih pojmova u svakodnevnom kontekstu, pedagoške savete u vezi sa LGBT+ učenicima i, što je najvažnije, primere dobre prakse. Priručnik je namenjen prosvetnim radnicima koji nastoje da razbiju tabue o SORI temama; obuhvata sve učenike bez obzira na seksualnu orijentaciju, a potencijalno diskriminisanim osobama daje osećaj uključenosti i sigurnosti u školsko okruženje.

Obuku za nastavnike „ Novi inkluzivni rečnik“ (IP2) – obuka za nastavnike srednjih škola koji žele da implementiraju ideje Projekta u svoj rad. Obuka će upoznati nastavnike sa strukturom i sadržajem Rečnika, njegovom pravilnom upotrebom i načinom na koji se može koristiti u radu sa učenicima. Obuka se koncentriše na specijalizovane pedagoške metode za podsticanje inkluzije učenika, fokusira se na to kako se nositi sa nasiljem i pokazuje načine prevencije diskriminacije i mržnje kroz dobre prakse iz škola iz različitih zemalja.

„Novi inkluzivni rečnik – video priče“ (IP3) – Nakon obuke za nastavnike o principima kreiranja filmova, biće formirana 4 tima od po 5 učenika u svakoj od 5 škola učesnica. Svakim timom će rukovoditi nastavnik. Dakle, biće ukupno 100 učenika i 20 nastavnika. Svaki tim će napraviti kratak video čija je tema jezička diskriminacija ili (sajber) uznemiravanje LGBT+ učenika. Filmovi će govoriti o specifičnim problemima i preporučiti rešenja koja proizilaze iz Priručnika. Svi video snimci će biti postavljeni na posebno dizajniranu onlajn platformu gde će gledaoci moći da ocenjuju, komentarišu i dele video snimke. Platforma će sadržati i informacije i vesti o Projektu, uključujući priručnik „Novi inkluzivni rečnik“ i biće mesto okupljanja onlajn zajednica za roditelje, nastavnike i učenike.

Izvori

Vesti

Inclusion Vocabulary Project Nominated for Erasmus+ Award 2024

Inclusion Vocabulary Project Nominated for Erasmus+ Award 2024

The Inclusion Vocabulary project, spearheaded by the Porto Cerco Schools Cluster, has been nominated for the prestigious Erasmus+ Award 2024 in Category 2. This recognition highlights the project's exceptional contribution to fostering acceptance of sexual orientation...

Partners met for the last time in Belgrade

Partners met for the last time in Belgrade

The third and final international meeting of the Erasmus+ project “Inclusion Vocabulary – Creating a new Inclusion Vocabulary to foster acceptance of sexual orientation among teachers and students in high schools” (project number 2020-1-PTO1-KA201-078604) took place...

The Italian Multiplier Event

The Italian Multiplier Event

On Monday 21st November, our Italian partners, CEIPES and Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro organized a big Multiplier Event together with more than fifty participants. The event took place in Palermo at Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro where teachers and...

Students in Portugal for the New Vocabulary Video Stories

Students in Portugal for the New Vocabulary Video Stories

From the 18th to the 20th of October within the Erasmus Inclusion Vocabulary Project, Agrupamento de escolas do Cerco do Porto  welcomed a group of teachers and students from: Escuela 2 Cooperativa Valenciana (Spain); Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro (Italy);...

The consortium met for the second time

The consortium met for the second time

On Friday 23 September, the partners of the Inclusion Vocabulary project – Creating a new Inclusion Vocabulary to foster acceptance of sexual orientation among teachers and students in high schools (2020-1-PTO1-KA201-078604) encountered in Sofia, Bulgaria, for...

The Handbook is online

The Handbook is online

Nowadays the fight against gender discrimination is more and more relevant and it’s increasingly necessary to promote the inclusion of LGBTQI+ people. To prevent discrimination, hate speech and inequalities needs an inclusive environment, mostly within schools;...

 ‘’New Vocabulary Training Course’’

 ‘’New Vocabulary Training Course’’

From the 3rd of May to the 5th of May 2022, the New Vocabulary Training course of the Inclusion Vocabulary (2020-1-PTO1-KA201-078604) project took place, in the fantastic panorama of the city of Madrid. It was a key moment for the Inclusion Vocabulary project, which...

Učesnici