Σχετικά με το έργο

Η απαγόρευση κατά των διακρίσεων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία της έννομης τάξης της ΕΕ. Ωστόσο, οι διακρίσεις σε βάρος των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των τρανσέξουαλ, των αμφισβητούμενων και των ιντερσεξ (LGBTQI) ατόμων εξακολουθούν να υφίστανται σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής κακοποίησης και της σωματικής βίας. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναγνωρίζεται πλέον στη νομοθεσία της ΕΕ ως λόγος που άτομα υφίστανται διακρίσεις.

Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα είναι περιορισμένο και δεν καλύπτει την κοινωνική προστασία, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου είναι αντίστοιχα ο δεύτερος και ο τρίτος πιο συχνά αναφερόμενος λόγος διάκρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο «INCLUSION VOCABULARY – Creating a new Inclusion Vocabulary για την προώθηση της αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού δασκάλων και μαθητών στα λύκεια» (2020-1-PTO1-KA201-078604), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στην ανάληψη πολλών δράσεων κατά των διακρίσεων και προς την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Οι ανισότητες, η ρητορική μίσους και ο εκφοβισμός για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου εξακολουθούν να αποτελούν ενεργό πρόβλημα στην Ευρώπη. Στόχος μας μέσω αυτού του έργου είναι να συνεισφέρουμε ενεργά και χρήσιμα σε αυτόν τον σκοπό, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό τομέα που είναι ο πιο σημαντικός στη διαμόρφωση μελλοντικών στάσεων, βελτιώνοντας, ακόμη και σώζοντας, μεταφορικά και ακόμη και κυριολεκτικά, ζωές.

Στόχοι και Δραστηριότητες

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να δημιουργήσουμε θετικά και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα στα σχολεία για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
  • Να συγκεντρώσουμε διδακτικούς πόρους και να δημιουργήσουμε ένα πλάνο μαθημάτων με βάση το σεβασμό στη διαφορετικότητα, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων θεμάτων SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία στις ζωές, τις οικογένειες και την κοινωνία των μαθητών.
  • Nα εξαλείψουμε τυχόν προκατειλημμένες ή μεροληπτικές λέξεις ή συμπεριφορές από το λεξιλόγιο και την καθημερινότητά των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
  • Να εκπαιδεύσουμε δασκάλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές λυκείου για το πώς να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα διαχείρισης της σεξουαλικότητάς και της ταυτότητας φύλου χωρίς αποκλεισμούς προς τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και να ενισχύσουμε τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.
  • Να παρέχει στους γονείς μαθητών που αυτό-προσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+ τους ψηφιακούς πόρους για την επικοινωνία με τα παιδιά τους με σεβασμό και αποδοχή.
  • Να ευαισθητοποιήσουμε και να κάνουν τους εκπαιδευτικούς πιο δεκτικούς σε αυτά τα θέματα, όχι μόνο προς τους μαθητές τους αλλά και προς τους συναδέλφους και τα άλλα μέλη της κοινωνίας που προσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους δημιουργήσαμε τα παρακάτω:

Το Εγχειρίδιο Νέου Λεξιλογίου (Handbook) που αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Το Εγχειρίδιο είναι ένα ψηφιακό βιβλιαράκι που μοιάζει με λεξικό και περιέχει μια πλήρη λίστα περιεκτικών και αποδεκτών ορολογιών σχετικά με θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Το εγχειρίδιο περιέχει παραδείγματα αυτών των όρων σε καθημερινό πλαίσιο, παιδαγωγικές συμβουλές σχετικά με μαθητές ΛΟΑΤΚΙ+ και καλές πρακτικές. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν να σπάσουν τα ταμπού σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ στις αντίστοιχες χώρες τους, αγκαλιάζει όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και δίνει σε αυτούς που υφίστανται διακρίσεις μια αίσθηση ένταξης και ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Inclusion Vocabulary για εκπαιδευτικούς είναι ένα πλήρες σεμινάριο για καθηγητές γυμνασίου και λυκείου που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις ιδέες του έργου στη διδακτική τους ζωή. Η εκπαίδευση θα εισαγάγει τους δασκάλους στη δομή, τα μέρη, τα περιεχόμενα, τη σωστή χρήση και εφαρμογή της χρήσης ενός περιεκτικού λεξιλογίου εντός της τάξης για μαθητές που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Επιπλέον, η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε εξειδικευμένες παιδαγωγικές μεθόδους για την προώθηση της ένταξης των μαθητών με διαφορετικότητα, επικεντρώνεται στον τρόπο αντιμετώπισης του εκφοβισμού και δείχνει μεθόδους πρόληψης των διακρίσεων και του μίσους. Επιπλέον προτείνει καλές πρακτικές από σχολεία σε άλλες χώρες.

New Vocabulary video stories (IO3) – Μετά από εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις αρχές της δημιουργίας βίντεο, σχηματίστηκαν 4 ομάδες των 5 μαθητών σε κάθε ένα από τα 5 σχολεία που συμμετέχουν στο έργο. Σε κάθε ομάδα έχει ανατεθεί ένας επιβλέπων δάσκαλος. Επομένως, έχουμε συνολικά 100 μαθητές και 20 καθηγητές που συμμετέχουν. Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει ένα σύντομο βίντεο που θα περιστρέφεται γύρω από τις γλωσσικές διακρίσεις και τον (κυβερνο) εκφοβισμό προς μαθητές ΛΟΑΤΚΙ+, αντιμετωπίζοντας ένα συγκεκριμένο ζήτημα και προτείνοντας λύσεις που προέρχονται από το εγχειρίδιο. Όλα τα βίντεο θα ανεβαίνουν σε μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι θεατές θα μπορούν να βαθμολογούν, να σχολιάζουν και να μοιράζονται τα βίντεο. Η πλατφόρμα θα φιλοξενεί επίσης πληροφορίες και νέα σχετικά με το έργο μαζί με το ίδιο το Εγχειρίδιο New Vocabulary.

Νέα

Inclusion Vocabulary Project Nominated for Erasmus+ Award 2024

Inclusion Vocabulary Project Nominated for Erasmus+ Award 2024

The Inclusion Vocabulary project, spearheaded by the Porto Cerco Schools Cluster, has been nominated for the prestigious Erasmus+ Award 2024 in Category 2. This recognition highlights the project's exceptional contribution to fostering acceptance of sexual orientation...

Partners met for the last time in Belgrade

Partners met for the last time in Belgrade

The third and final international meeting of the Erasmus+ project “Inclusion Vocabulary – Creating a new Inclusion Vocabulary to foster acceptance of sexual orientation among teachers and students in high schools” (project number 2020-1-PTO1-KA201-078604) took place...

The Italian Multiplier Event

The Italian Multiplier Event

On Monday 21st November, our Italian partners, CEIPES and Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro organized a big Multiplier Event together with more than fifty participants. The event took place in Palermo at Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro where teachers and...

Students in Portugal for the New Vocabulary Video Stories

Students in Portugal for the New Vocabulary Video Stories

From the 18th to the 20th of October within the Erasmus Inclusion Vocabulary Project, Agrupamento de escolas do Cerco do Porto  welcomed a group of teachers and students from: Escuela 2 Cooperativa Valenciana (Spain); Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro (Italy);...

The consortium met for the second time

The consortium met for the second time

On Friday 23 September, the partners of the Inclusion Vocabulary project – Creating a new Inclusion Vocabulary to foster acceptance of sexual orientation among teachers and students in high schools (2020-1-PTO1-KA201-078604) encountered in Sofia, Bulgaria, for...

The Handbook is online

The Handbook is online

Nowadays the fight against gender discrimination is more and more relevant and it’s increasingly necessary to promote the inclusion of LGBTQI+ people. To prevent discrimination, hate speech and inequalities needs an inclusive environment, mostly within schools;...

 ‘’New Vocabulary Training Course’’

 ‘’New Vocabulary Training Course’’

From the 3rd of May to the 5th of May 2022, the New Vocabulary Training course of the Inclusion Vocabulary (2020-1-PTO1-KA201-078604) project took place, in the fantastic panorama of the city of Madrid. It was a key moment for the Inclusion Vocabulary project, which...

Εταίροι